סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3480

93
6
5
8
4
75
9
46
75
5
41
3
32
84
3
61
6
9
5
2
38