סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3483

14
96
3
7
2
1
32
7
1
3
54
48
7
1
1
79
6
2
8
1
39
41