סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3484

4
7
5
6
53
8
3
9
42
27
69
8
94
12
75
6
3
6
43
8
9
1
7