סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4000

8
4
6
5
7
2
1
3
9
2
7
4
1
6
8
5
3
1
4
9
8
2
9
5