סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4004

5
7
9
3
6
4
2
8
3
2
1
7
9
5
6
4
1
8
5
1
8
3