סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4005

3
1
2
9
7
8
6
5
9
8
3
1
4
7
2
6
4
8
1
5
9
3