סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4006

9
3
2
6
8
4
7
1
8
7
5
2
6
3
9
5
6
4
9
8
1
2