סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4007

8
1
9
7
4
3
6
5
3
6
2
9
8
1
4
2
4
5
3
7
9
5