סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4010

3
8
5
9
6
7
2
4
6
9
2
3
1
5
8
1
7
4
8
6
3
9