סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4014

9
3
2
1
5
8
4
6
7
6
1
9
4
2
3
5
8
5
4
7
3
8
1
6