סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4015

9
4
5
7
3
8
2
6
1
7
6
2
8
9
4
3
5
3
9
1
4
6
7
2