סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4016

6
2
5
4
7
9
3
8
3
7
1
9
2
5
4
1
8
8
2
6
7
4