סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4017

8
1
2
9
6
7
3
4
3
9
5
2
6
1
8
7
5
8
3
4
2
9