סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4019

7
9
2
8
4
1
5
6
8
1
3
5
2
4
7
3
5
6
2
9
6
7