סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4021

8
2
6
7
4
5
3
9
1
6
3
5
9
2
8
4
7
9
4
1
3
2
6
5