סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4023

5
1
8
9
3
7
2
6
4
9
6
7
1
5
8
3
2
3
9
4
6
1
9
4