סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4024

9
2
1
8
3
5
7
6
4
5
8
7
9
3
2
1
6
3
7
4
6
1
9
4