סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4025

7
1
5
8
2
6
9
4
6
9
3
5
8
7
2
3
8
1
7
4
5
1