סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4027

3
2
6
8
4
5
9
1
7
5
6
2
1
3
4
8
9
4
5
5
7
3
2
4