סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4028

8
3
4
5
1
6
9
2
5
1
7
8
3
4
9
7
6
2
9
8
2
5