סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4030

3
7
8
2
5
9
6
4
2
6
1
9
5
3
8
1
6
4
8
7
4
2