סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4031

1
3
4
8
6
9
7
5
7
6
2
4
1
3
8
9
7
5
7
2
4
6