סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4032

7
5
8
6
3
1
2
9
4
8
1
7
2
5
6
3
9
6
2
4
1
3
7
8