סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4033

6
4
8
5
2
9
1
7
2
9
3
8
6
5
4
1
5
7
4
3
8
9