סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4035

3
5
4
8
9
7
2
6
1
7
9
5
2
4
3
8
6
4
5
1
7
8
9
4