סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4036

7
3
8
9
6
2
5
4
9
6
8
5
1
3
7
1
2
4
1
9
8
6