סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4037

7
4
8
1
6
2
3
5
9
5
6
4
2
39
7
8
1
8
2
7
7
8
1
9
8