סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4038

2
3
7
9
1
4
8
5
6
9
4
3
5
2
7
1
8
7
1
6
4
3
9
8