סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4039

9
4
2
6
1
5
7
3
6
7
8
5
2
9
1
8
1
3
2
4
6
8