סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4040

3
9
1
7
8
6
4
2
4
6
5
9
1
7
3
5
6
2
1
8
9
2