סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4041

8
9
5
4
6
3
2
7
2
6
1
8
4
9
5
3
1
5
7
6
9
8