סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4042

9
3
2
6
8
5
1
4
1
5
7
2
9
3
8
7
8
4
9
6
2
4