סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4043

9
7
5
2
4
8
6
3
2
8
1
9
5
7
4
6
8
3
5
9
1
2