סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4044

4
8
7
5
1
6
9
2
3
6
9
4
8
1
5
7
2
5
1
3
6
2
4
3