סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4045

8
1
6
4
9
7
2
3
2
7
5
1
9
4
8
5
6
6
2
3
1
9