סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4046

5
2
3
9
6
8
1
7
4
1
3
7
8
5
2
9
6
9
2
4
5
6
7
3