סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4047

5
3
1
7
4
9
8
2
6
8
9
3
2
5
7
4
1
4
5
6
9
2
3
9