סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4049

6
4
8
3
2
7
9
5
1
2
7
4
9
6
8
3
5
8
4
1
4
5
2
1