סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4050

3
5
8
1
4
9
7
6
2
4
8
9
6
5
1
3
7
6
2
2
5
3
4
7