סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4052

2
4
8
6
9
5
7
1
9
7
4
2
3
8
6
3
5
5
8
1
4
2