סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4054

8
4
1
3
5
9
7
2
6
5
7
9
2
4
8
3
1
2
4
6
3
7
5
9