סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4056

8
5
6
2
7
9
1
4
9
2
3
8
6
7
5
3
1
5
9
4
8
5