סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4058

9
6
8
7
3
4
1
5
2
1
6
9
7
8
3
4
9
2
8
5
6
2