סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4060

3
6
7
2
5
9
8
4
9
5
7
8
1
3
2
1
8
4
7
5
6
4