סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4063

4
6
5
3
7
1
8
9
3
8
2
6
5
7
4
2
7
1
8
9
6
3