סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4064

1
9
7
6
4
2
8
3
2
6
5
9
4
1
7
8
5
3
2
9
6
5