סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4065

8
9
5
3
6
1
4
2
1
4
7
5
6
9
3
7
3
2
9
8
5
2