סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4069

2
9
1
3
8
4
5
7
4
3
6
9
1
8
2
6
7
7
1
3
5
6