סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4071

5
6
1
8
7
4
3
2
3
8
9
1
6
7
5
4
8
6
3
2
9
7