סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4075

9
3
8
5
2
6
1
4
6
1
7
3
8
9
2
5
2
4
9
7
2
5